top of page

AudioMove - Empatisk indlæring
Om AudioMove ApS, AudioMove og AudioMoveStream

Hvem er AudioMove ApS

Audiomove ApS er er virksomhed der blev etableret ultimo 2021. Ejerne består i dag af:

  • Morten Boutrup - Indehaver af Erhvervscoachen ApS, som fungerer som ledelseskonsulent i en række mindre virksomheder. 

  • Torben Dahl -  Har arbejdet som Teaterchef på Teater Katapult. Torben var med til at starte teateret i de tidlige 90'ere.

 

Vi er som mange andre virksomheder i kulturområdet netværksbaseret. det betyder at vi arbejder med mange små freelancere der hjælper os med at skabe det endelige produkt. For at styre denne proces har vi defineret vores projektledelseskoncept og har ansat en projektleder til dette formål.

Audiomove ApS erhvervede sig rettighederne til konceptet AudioMove i 2021, men konceptet har en lang historie bag sig og har vist sit værd i mange sammenhænge. Prøv at lytte til Demo'en, der kommer fra et projekt vi havde i samarbejde med en række offentlige institutioner på omsorgsområdet.

Hvad består produktet AudioMove af?

I starten af 2022 fik vi en kontrakt hjem på at udvikle en lydvandring i et stor fredet område af Danmark. Vi er pt. i gang med at levere projektet.

Et projekt af denne karakter forløber således:

Vi starter med at en professionel dramatiker får som opgave at skrive et lyddrama. Et lyddrama i en AudioMove dramatisering består af:

  1. Et fiktivt lyddrama skrevet af en professionel dramatiker. Igennem hele processen bliver lyddramaet evalueret af en dramaturg.​

  2. Så iblandes en række faktuelle forhold der typisk udspringer af den kontekst hvori AudioMove produktionen skal leve i. Det kan være konkrete forhold, historiske forhold, budskaber mm.

  3. Så indtales dramaet for første gang - Til denne proces benytter vi os ikke af  professionelle skuespillere. Denne proces har som formål at teste hvorledes lyddramaet performer i en auditiv udgave. 

  4. Dernæst fastlægger vi den interaktive part af AudioMove projektet. I det her tilfælde den geografiske dimension. Her fastlægges vandreruten via GPS kommunikation. GPS punkterne vil således styre afspilningen af lyddramaet.

  5. Så indtales inddramaet med professionelle skuespillere, instruktører, dramaturg'er... Denne indtaling kan være på forskellige sprog alt afhængig af formålet med projektet. I det konkrete eksempel blev lyddramaet indspillet på 3 forskellige sprog.

  6. Derefter mixes lyden i samspil med en lang række andre lydstemninger fra området. Dette klarer vores professionelle lyddesignere.

  7. Sluttelig bliver lyddramaet integreret i en app, som kan downloades til alle der ønsker at benytte sig af den.

  8. Det hele forsejles endeligt af en sluttest og overleveres til kunden.

 

Hvad er AudioMove Stream?

Den normale forretningsmodel som AudioMove er funderet på er en såkaldt projektmodel, hvor en kunde/sponsor betaler for et individuelt projekt. 

AudioMove Stream er lidt anden forretningsmodel,  hvor vi udvikler generiske lyddrama'er der kan benyttes hos flere kunder til flere formål. 

Et eksempel er f.eks. vores løsning til udvikling af en læringsplatform indenfor  omsorgsområdet. Denne løsning kan benyttes af mange forskellige kunder og kan således sælges i en licensudgave til mange.

bottom of page